Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

poszukuje kandydatów na stanowisko : Pielęgniarka

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
2. Prawo wykonywania zawodu.

II.WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w powierzone obowiązki.
2. Znajomość obsługi komputera [WORD, EXCEL].

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Obchód domów rodzinnych dwukrotnie podczas dyżuru.
 2. Rozkładanie i uzupełnianie leków dla mieszkańców Domu.
 3. Wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym lub przy łóżku mieszkańca.
 4. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 5. Natychmiastowe zgłaszanie się na wezwania (dzwonek, alarm).
 6. Uzupełnianie zleceń po wizycie lekarskiej i przekazywanie informacji do Domów Rodzinnych.
 7. Prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańców.
 8. Ważenie i mierzenie mieszkańców raz na pół roku.
 9. Przygotowanie środków dezynfekcyjnych.
 10. Codzienne pisanie raportów z przebytego dyżuru.
 11. Umawianie na zabiegi i badania w placówkach służby zdrowia.
 12. Przestrzeganie terminów wyznaczonych: a) badań typu HBS, WR, badania krwi na posiew i cukru; b) zabiegów operacyjnych.
 13. Służenie fachową radą i pomocą pracownikom Domu w zakresie występujących u mieszkanców jednostek chorobowych i działania leków.
 14. Zamawianie leków oraz ich rozdysponowanie.
 15. Sprawdzanie zgodności faktur z receptami i zamówieniami.
 16. Opis faktur za leki potwierdzający proces leczenia mieszkańców.
 17. Prowadzenie zajęć z profilaktyki zdrowotnej dla kadry opiekuńczo-terapeutycznej Domu.
 18. Zaangażowanie w proces samokształcenia i poszerzania posiadanej wiedzy fachowej.
 19. Współpraca z rodzicami i opiekunami mieszkańców, szkołami oraz środowiskiem lokalnym.
 20. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie przewidzianym dla tego stanowiska pracy oraz zadań placówki.

IV.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o przyjęcie do pracy.
2. List motywacyjny.
3. Życiorys.

V.INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
Miejsce pracy:
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą z osobami niepełnosprawnymi.

VII. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Dokumenty należy składać pod adresem:
  Dom Pomocy Społecznej
  Nowe Czarnowo 66
  74-105 Nowe Czarnowo

Złożone dokumenty aplikacyjne odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek oferenta..

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)oraz ustawą z dnia 12 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 nr 142. Poz. 1593 z późn. zmianami”).

 

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2018-03-20 12:52:56 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-20 13:05:05 Anna Śliwińska
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 316 59 21 - e-mail: a.kornel@dpsnczarnowo.pl