Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

poszukuje kandydatów na stanowisko : Młodszy opiekun

 

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie średnie.

II.WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w powierzone obowiązki, odpowiedzialność.
 2. Doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Pełnienie roli opiekuna pierwszego kontaktu zgodnie z decyzjami wewnętrznymi obejmującymi min.:

- opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pracy we współpracy ze wszystkimi osobami, które są włączone w jego realizację lub ich udział jest pożądany,

- dokonywanie podsumowania realizacji w/w planu, proponowanie celów do dalszej   realizacji,

- ścisła współpraca z personelem terapeutyczno – opiekuńczym, rodziną, instytucjami, organizacjami, których działania są konieczne lub korzystne dla indywidualnego rozwoju mieszkańca oraz dokumentowanie powyższych działań zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami.

 1. Z najwyższą starannością dbać o mieszkańców powierzonych pod opiekę w trakcie pełnienia obowiązków służbowych min.: stosownie do potrzeb karmienie, pomoc w zakresie higieny osobistej i innych czynnościach.
 2. Realizować obowiązki służbowe w ścisłej współpracy z personelem terapeutyczno – opiekuńczym ze szczególną troską o wolność, intymność, godność i prawa do indywidualnego rozwoju każdego mieszkańca z uwzględnieniem ich indywidualnych planów wsparcia.
 3. Dokumentować w sposób przyjęty w jednostce wszelkich działań i zdarzeń związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych min. wypełnianie raportów, przepustek, relewów, kontrolek itp.
 4. Stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności.

IV.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyjęcie do pracy.
  3. CV

V.INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
Miejsce pracy:
Stanowisko pracy związane jest z pracą z osobami niepełnosprawnymi 
Stanowisko pracy: Praca w Domu Pomocy Społecznej.

VII. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Dokumenty należy składać pod adresem:
  Dom Pomocy Społecznej
  Nowe Czarnowo 66
  74-105 Nowe Czarnowo

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2019-05-16 09:12:14 Anna Śliwińska
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 316 59 21 - e-mail: a.kornel@dpsnczarnowo.pl