Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Nowe Czarnowo, 31.12.2019 r.

Znak sprawy: DPS.Adm.2411.1.2019

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w postępowaniu na „Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 2 Wykonawcy: Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk, 74-100 Gryfino, ul. 11-go Listopada 82/6.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny:
I: 60 % - cena, II: 40 % - ocena jadłospisu.

Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryterium I

Kryterium II

Punktacja razem

Kolejność ofert

1.

CATERMED S.A.,

ul. Traktorowa 126,

91-204 Łódź

 

oraz

 

JOL-MARK sp. z o.o.,

ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice

39,71

40,00

79,71

1

2.

Firma Cateringowa

 

Ireneusz Andrejczyk

ul. 11-go Listopada 82/6, 74-100 Gryfino

60,00

40,00

100,00

2

 

 

 

 

 

Nowe Czarnowo, 09.12.2019 r.

DPS.Adm.2411.1.2019

Informacja 
z dnia 09.12.2019 r. 
o złożonych ofertach

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 637 728,00 zł brutto
 2. Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, ceny.

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena w zł brutto 
60 %

Złożenie zał. nr 3 – jadłospis dekadowy 40%

Termin wykonania, warunki płatności

1.

CATERMED S.A., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

oraz

JOL-MARK sp. z o.o., ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice

893 520,00 zł

Tak

Zgodnie z SIWZ

2.

Firma Cateringowa

Ireneusz Andrejczyk
ul. 11-go Listopada 82/6, 74-100 Gryfino

591 300,00 zł

Tak

Zgodnie z SIWZ

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2019-11-25 09:32:55 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2019-11-25 09:37:34 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-12-04 14:25:48 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-12-06 14:17:07 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2019-12-06 14:18:29 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2019-12-09 10:28:44 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2019-12-09 10:48:49 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-01-03 10:58:41 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-01-03 10:59:21 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-01-03 10:59:32 Agnieszka Kornel
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 316 59 21 - e-mail: a.kornel@dpsnczarnowo.pl