Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nowe Czarnowo, 31.12.2020 r.

Znak sprawy: DPS.Adm.2411.1.2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w postępowaniu na „Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 3 Wykonawcy:Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk, 74-100 Gryfino, ul. 11-go Listopada 82/6.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny:  I: 60 % - cena, II: 40 % - ocena jadłospisu.

Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryterium I

Kryterium II

Punktacja razem

Kolejność ofert

1.

Impel Catering Sp. z o.o.

Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

44,58

40,00

84,58

1

2.

CATERMED S.A.,

ul. Traktorowa 126,

91-204 Łódź

 

37,55

40,00

77,55

2

3.

Firma Cateringowa

Ireneusz Andrejczyk

ul. 11-go Listopada 82/6, 74-100 Gryfino

60,00

40,00

100,00

3

 

 

 

 

Nowe Czarnowo, 14.12.2020 r.

DPS.Adm.2411.1.2020

Informacja 
z dnia 14.12.2020 r. 
o złożonych ofertach

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 766 500,00 zł brutto
 2. Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, ceny.
 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena w zł brutto 
60 %

Złożenie zał. nr 3 – jadłospis dekadowy 40%

Termin wykonania, warunki płatności

1

Impel Catering Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

795 846,00 zł Tak Zgodnie z SIWZ

2

CATERMED S.A.

ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź

944 766,00 zł

Tak

Zgodnie z SIWZ

3

Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk

ul. 11-go Listopada 82/6

74-100 Gryfino

591 300,00 zł

Tak

Zgodnie z SIWZ

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

W związku z obecną sytuacją, wprowadzonym zakazem odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznym otwarciu ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2020-11-30 13:49:22 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-11-30 13:52:10 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-12-07 13:45:27 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-12-07 13:46:05 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-12-14 13:13:02 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-12-14 13:15:13 Agnieszka Kornel
Artykuł został zmieniony. 2020-12-31 11:46:31 Agnieszka Kornel
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 404 00 50 - e-mail: sekretariat@dpsnczarnowo.pl