Drukuj

Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej. 
Mieszkańcami Domu są dzieci, młodzież i dorośli zarówno kobiety jak i mężczyzni w różnym wieku, stopniu sprawności fizycznej i o różnych schorzeniach. Są im świadczone różnego rodzaju usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających i edukacyjnych.

Bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości.

Opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Wspomagające: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Edukacyjne: zapewnienie dostępu do  nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.


W Domu funkcjonuje Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzą m. in.:  pracownik socjalny, terapeuci, psycholog  oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu".

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-05-17 13:23:23 Anna Bednarska